Kurs operator spycharki do 100 KW – Klasa III

Cena kursu 2250 zł*

*Cena szkolenia zawiera zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Do ww. cen należy doliczyć koszt organizacji sesji egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień 350 zł.

Opłata za udział w sesji egzaminu poprawkowego wynosi 450 zł.

Terminarz (wszystkie lokalizacje)*

*są to terminy orientacyjne/proponowane – mogą ulec zmianie ze względu na wytyczne Instytutu.
Kwiecień

Zapraszamy na kurs operatora spycharki klasy III, której moc wynosi do 110 kW. Nasze szkolenia oferują kompleksowe przygotowanie, umożliwiające zdobycie kwalifikacji i rozwój umiejętności w obszarze obsługi spycharek. Kurs składa się zarówno z części teoretycznej, jak i praktycznej, a pozytywny wynik egzaminu końcowego skutkuje wydaniem świadectwa kwalifikacji.

Program szkolenia

Program indywidualnego kursu operatora spycharki klasy III obejmuje 52 godziny teorii i skupia się na następujących zagadnieniach:

 • BHP
 • Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych
 • Ogólna budowa i obsługa spycharek
 • Technologia robót realizowanych przy użyciu spycharek

Liczba zajęć praktycznych dla osób indywidualnych wynosi 14,5 godziny i obejmuje następujące tematy:

 • Instruktaż wstępny
 • Instruktaż stanowiskowy ogólny
 • Wykonywanie ruchów roboczych bez obciążenia
 • Jazda spycharką
 • Obsługa techniczna, regulacje i usuwanie drobnych usterek
 • Przygotowanie stanowiska pracy dla spycharki
 • Przygotowanie spycharki do transportu
 • Praca z spycharką
 • Sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej

Organizacja kursu

Zajęcia kursu operatora spycharki są elastycznie dostosowane do potrzeb uczestników i mogą odbywać się w trybie porannym, popołudniowym lub w weekendy. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Warszawskim Instytutem Technologicznym. Składa się on z części teoretycznej i praktycznej. Po zdaniu egzaminu, kursanci otrzymują świadectwo oraz odpowiedni wpis do książki operatora maszyn roboczych.

Cel kursu

Głównym celem kursu jest przygotowanie uczestników do zdobycia kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu operatora spycharki w zakresie III klasy uprawnień. Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie pracy z spycharkami, współpracy z zespołem ludzkim oraz organizacji pracy spycharek w różnych warunkach atmosferycznych.

Wymagania

Aby przystąpić do kursu operatora spycharki, wystarczy mieć ukończone 18 lat. Zapewniamy niezbędne materiały szkoleniowe oraz środki ochrony osobistej niezbędne do bezpiecznego korzystania z maszyny.

Formularz zgłoszeniowy

Zobacz pozostałe kursy IMBIGS