Kurs operator palownic

Cena kursu 2450 zł*

*Cena szkolenia zawiera zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Do ww. cen należy doliczyć koszt organizacji sesji egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień 350 zł.

Opłata za udział w sesji egzaminu poprawkowego wynosi 450 zł.

Terminarz (wszystkie lokalizacje)*

*są to terminy orientacyjne/proponowane – mogą ulec zmianie ze względu na wytyczne Instytutu.
Kwiecień

Zapraszamy na kurs operatora palownic do naszego ośrodka szkoleniowego. Nasza oferta szkoleniowa obejmuje kursy indywidualne, które przygotowują uczestników do zdobycia kwalifikacji w obszarze obsługi i użytkowania palownic.

Program szkolenia

Program indywidualnego kursu operatora palownic obejmuje 52 godziny teorii, skupiając się na następujących zagadnieniach:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
 • Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych
 • Ogólna budowa i obsługa palownic
 • Technologia robót wykonywanych przy użyciu palownic

Liczba zajęć praktycznych dla osób indywidualnych wynosi 14,5 godziny i obejmuje następujące tematy:

 • Instruktaż wstępny
 • Instruktaż stanowiskowy ogólny
 • Jazdy palownicą
 • Przygotowanie palownicy do pracy
 • Przygotowanie stanowiska pracy dla palownicy
 • Praca z palownicą
 • Wykonywanie obsługi technicznej, regulacji i usuwanie drobnych niesprawności
 • Zasady przygotowania palownicy do transportu
 • Sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej

Organizacja kursu

Kurs operatora palownic jest elastyczny i dostosowany do potrzeb uczestników. Może być realizowany w trybie porannym, popołudniowym lub w weekendy. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Warszawskim Instytutem Technologicznym. Składa się on z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Po zdaniu egzaminu, kursanci otrzymują świadectwo oraz stosowny wpis w książce operatora maszyn roboczych.

Cel kursu

Celem kursu jest przygotowanie uczestników szkolenia do zdobycia kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu operatora palownic. Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie pracy z palownicami, współpracy z zespołem ludzkim oraz organizacji pracy w różnych warunkach atmosferycznych. Uczestnicy kursu zdobędą również umiejętność kontroli jakości wykonywanych prac.

Wymagania

Aby przystąpić do kursu operatora palownic, wymagane jest ukończenie 18 lat. Zapewniamy niezbędne materiały szkoleniowe oraz środki ochrony osobistej, niezbędne do bezpiecznego korzystania z maszyny.

Formularz zgłoszeniowy

Zobacz pozostałe kursy IMBIGS