Kurs operator wiertnic do kotwi

Cena kursu 2450 zł*

*Cena szkolenia zawiera zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Do ww. cen należy doliczyć koszt organizacji sesji egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień 350 zł.

Opłata za udział w sesji egzaminu poprawkowego wynosi 450 zł.

Terminarz (wszystkie lokalizacje)*

*są to terminy orientacyjne/proponowane – mogą ulec zmianie ze względu na wytyczne Instytutu.
Kwiecień

Wiertnice do kotwi

Obejmuje zagadnienia

Program indywidualnego szkolenia obejmuje 52 godziny teorii i skupia się na następujących tematach:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
 • Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych
 • Ogólna budowa i obsługa wiertnic do kotwi
 • Technologia robót realizowanych przy użyciu wiertnic do kotwi

Liczba zajęć praktycznych dla indywidualnych uczestników wynosi 14,5 godziny i obejmuje następujące tematy:

 • Instruktaż wstępny
 • Instruktaż na stanowisku pracy ogólnym
 • Jazdy wiertnicami do kotwi
 • Przygotowanie wiertnicy do kotwi do pracy
 • Przygotowanie stanowiska pracy dla wiertnicy do kotwi
 • Praca wiertnicą do kotwi
 • Zasady przygotowania wiertnicy do kotwi do transportu
 • Sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej

Organizacja kursu

Szkolenia są dostosowywane do potrzeb uczestników i mogą odbywać się w trybie porannym, popołudniowym lub w weekendy. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją z Sieci Badawczej Łukasiewicz- Warszawskim Instytutem Technologicznym. Składa się on z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Po pomyślnym zdaniu egzaminu, kursanci otrzymują świadectwo oraz odpowiedni wpis do książki operatora maszyn roboczych.

Cel kursu

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do zdobycia kwalifikacji umożliwiających wykonywanie zawodu operatora wiertnic do kotwi. Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w obszarze pracy z wiertnicami do kotwi, współpracy z zespołem ludzkim, organizacji pracy wiertnic do kotwi w różnych warunkach atmosferycznych oraz kontrolowania jakości wykonywanych prac.

Wymagania

Aby wziąć udział w szkoleniu, wymagane jest ukończenie 18 lat.

Formularz zgłoszeniowy

Zobacz pozostałe kursy IMBIGS