Kurs operator spycharki wszystkie – Klasa I

Cena kursu 3150 zł*

*Cena szkolenia zawiera zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Do ww. cen należy doliczyć koszt organizacji sesji egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień 350 zł.

Opłata za udział w sesji egzaminu poprawkowego wynosi 450 zł.

Terminarz (wszystkie lokalizacje)*

*są to terminy orientacyjne/proponowane – mogą ulec zmianie ze względu na wytyczne Instytutu.
Kwiecień

SPYCHARKI WSZYSTKIE KLASA I

Zapraszamy na kurs operatora spycharki klasy I do naszego ośrodka.

Nasza oferta szkoleniowa obejmuje program, który umożliwia zdobycie kwalifikacji oraz rozwój umiejętności w obszarze obsługi spycharek. Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej, a pozytywny wynik egzaminu końcowego skutkuje uzyskaniem świadectwa kwalifikacji.

Program szkolenia

Program indywidualnego kursu operatora spycharki klasy I obejmuje 68 godzin teorii i skupia się na następujących zagadnieniach:

 • BHP
 • Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych
 • Ogólna budowa i obsługa spycharek
 • Technologia robót realizowanych przy użyciu spycharek klasy III
 • Rozwiązania konstrukcyjne proekologiczne oraz zwiększające efektywność pracy stosowane w spycharkach
 • Technologia i organizacja robót realizowanych przy użyciu spycharek klasy I

Liczba zajęć praktycznych dla osób indywidualnych wynosi 26 godzin i obejmuje następujące tematy:

 • Instruktaż wstępny
 • Instruktaż stanowiskowy
 • Wykonywanie ruchów roboczych bez obciążenia
 • Jazda spycharką
 • Obsługa techniczna, regulacje i usuwanie drobnych usterek
 • Przygotowanie stanowiska pracy dla spycharki
 • Przygotowanie spycharki do transportu
 • Praca z spycharką
 • Sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej

Organizacja kursu

Zajęcia kursu operatora spycharki mogą odbywać się w trybie porannym, popołudniowym lub w weekendy, zależnie od preferencji i potrzeb uczestników. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Warszawskim Instytutem Technologicznym. Składa się on z części teoretycznej i praktycznej. Po zdaniu egzaminu, kursanci otrzymują świadectwo oraz odpowiedni wpis do książki operatora maszyn roboczych.

Cel kursu

Głównym celem kursu jest przygotowanie uczestników do zdobycia kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu operatora spycharki klasy I. Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie pracy z spycharkami, współpracy z zespołem ludzkim, organizacji pracy spycharek w różnych warunkach atmosferycznych oraz kontroli jakości wykonywanych prac.

Wymagania

Aby przystąpić do kursu operatora spycharki, wystarczy mieć ukończone 18 lat. W naszym ośrodku zapewniamy niezbędne materiały szkoleniowe oraz środki ochrony osobistej, które są niezbędne do bezpiecznego korzystania z maszyny.

Formularz zgłoszeniowy

Zobacz pozostałe kursy IMBIGS