Kurs operator wiertnic dla technologii bezwykopowych

Cena kursu 2450 zł*

*Cena szkolenia zawiera zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Do ww. cen należy doliczyć koszt organizacji sesji egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień 350 zł.

Opłata za udział w sesji egzaminu poprawkowego wynosi 450 zł.

Terminarz (wszystkie lokalizacje)*

*są to terminy orientacyjne/proponowane – mogą ulec zmianie ze względu na wytyczne Instytutu.
Kwiecień

Wiertnice dla technologii bezwykopowych

Obejmowane zagadnienia

Program indywidualnego szkolenia obejmuje 52 godziny teorii i skupia się na następujących tematach:

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
  • Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych
  • Ogólna budowa i obsługa wiertnic dla technologii bezwykopowych
  • Technologia robót realizowanych przy użyciu wiertnic dla technologii bezwykopowych

Liczba zajęć praktycznych dla indywidualnych uczestników wynosi 20 godzin i obejmuje następujące tematy:

  • Instruktaż wstępny i organizacja zajęć
  • Przygotowanie stanowiska pracy dla wiertnicy
  • Przygotowanie wiertnicy do pracy
  • Praca z wiertnicą dla technologii bezwykopowych
  • Wykonywanie obsługi technicznej, regulacji i usuwanie drobnych usterek
  • Sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej

Organizacja kursu

Szkolenia są dostosowywane do potrzeb uczestników i mogą odbywać się w trybie porannym, popołudniowym lub w weekendy. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją z Sieci Badawczej Łukasiewicz- Warszawskim Instytutem Technologicznym. Składa się on z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Po pomyślnym zdaniu egzaminu, kursanci otrzymują świadectwo oraz odpowiedni wpis do książki operatora maszyn roboczych.

Cel kursu

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do zdobycia kwalifikacji umożliwiających wykonywanie zawodu operatora wiertnic dla technologii bezwykopowych. Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w obszarze pracy z wiertnicami, współpracy z zespołem ludzkim, organizacji pracy z wykorzystaniem wiertnic w różnych warunkach atmosferycznych oraz kontrolowania jakości wykonywanych prac.

Wymagania

Aby wziąć udział w szkoleniu, wymagane jest ukończenie 18 lat.

Formularz zgłoszeniowy

Zobacz pozostałe kursy IMBIGS