Kurs operator ładowarki jednonaczyniowa wszystkie – Klasa I

Cena kursu 3150 zł*

*Cena szkolenia zawiera zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Do ww. cen należy doliczyć koszt organizacji sesji egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień 350 zł.

Opłata za udział w sesji egzaminu poprawkowego wynosi 450 zł.

Terminarz (wszystkie lokalizacje)*

*są to terminy orientacyjne/proponowane – mogą ulec zmianie ze względu na wytyczne Instytutu.
Kwiecień

ŁADOWARKI JEDNONACZYNIOWE KLASA I

Zapraszamy na kurs operatora ładowarek jednonaczyniowych klasy I.

Nasze szkolenie obejmuje kompleksowe przygotowanie do pracy z ładowarkami jednonaczyniowymi oznaczonymi jako klasa I.

Co obejmuje szkolenie?

Program szkolenia indywidualnego składa się z 68 godzin teorii i obejmuje następujące zagadnienia:

 • BHP
 • Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych
 • Ogólna budowa i obsługa ładowarek jednonaczyniowych
 • Technologia robót realizowanych przy użyciu ładowarek klasy III
 • Rozwiązania konstrukcyjne proekologiczne oraz zwiększające efektywność pracy stosowane w ładowarkach jednonaczyniowych
 • Technologia robót realizowanych przy użyciu ładowarek klasy I

Liczba zajęć praktycznych dla osób indywidualnych wynosi 26 godzin i obejmuje m.in.:

 • Instruktaż wstępny
 • Instruktaż stanowiskowy
 • Wykonywanie ruchów roboczych bez obciążenia
 • Jazda ładowarką jednonaczyniową
 • Przygotowanie stanowiska pracy dla ładowarki
 • Praca ładowarką jednonaczyniową
 • Wykonywanie obsługi technicznej, regulacji i usuwanie drobnych usterek
 • Przygotowanie ładowarki jednonaczyniowej do transportu
 • Sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej

Organizacja kursu:

Kurs może być realizowany w trybie porannym, popołudniowym lub weekendowym, dostosowanym do potrzeb uczestników. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Warszawskim Instytutem Technologicznym. Składa się on z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu, kursanci otrzymują świadectwo oraz stosowny wpis w książce operatora maszyn roboczych.

Cel kursu:

Głównym celem kursu jest przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu operatora ładowarki jednonaczyniowej klasy I. Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie obsługi ładowarek, współpracy z zespołem ludzkim, organizacji pracy z wykorzystaniem ładowarek w różnych warunkach atmosferycznych oraz kontrolowania jakości wykonywanych prac.

Wymagania:

Aby przystąpić do kursu operatora ładowarki jednonaczyniowej klasy I, należy mieć ukończone 18 lat.

Formularz zgłoszeniowy

Zobacz pozostałe kursy IMBIGS