Kurs operator maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych

Cena kursu 2450 zł*

*Cena szkolenia zawiera zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Do ww. cen należy doliczyć koszt organizacji sesji egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień 350 zł.

Opłata za udział w sesji egzaminu poprawkowego wynosi 450 zł.

Terminarz (wszystkie lokalizacje)*

*są to terminy orientacyjne/proponowane – mogą ulec zmianie ze względu na wytyczne Instytutu.
Kwiecień

Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych

Obejmowane zagadnienia

Program indywidualnego szkolenia obejmuje 52 godziny teorii i skupia się na następujących tematach:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
 • Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych
 • Ogólna budowa i obsługa maszyn do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych
 • Technologia robót realizowanych przy użyciu maszyn do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych

Liczba zajęć praktycznych dla indywidualnych uczestników wynosi 14,5 godziny i obejmuje następujące tematy:

 • Instruktaż wstępny
 • Instruktaż na stanowisku pracy ogólnym
 • Wykonywanie ruchów roboczych bez obciążenia
 • Jazda maszynami do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych i wykonywanie ruchów roboczych bez obciążenia
 • Przygotowanie stanowiska pracy dla maszyn do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych
 • Wykonywanie obsługi technicznej, regulacji i usuwanie drobnych usterek
 • Zasady przygotowania maszyn do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych do transportu
 • Sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej

Organizacja kursu

Szkolenia są dostosowywane do potrzeb uczestników i mogą odbywać się w trybie porannym, popołudniowym lub w weekendy. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją z Sieci Badawczej Łukasiewicz- Warszawskim Instytutem Technologicznym. Składa się on z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Po pomyślnym zdaniu egzaminu, kursanci otrzymują świadectwo oraz odpowiedni wpis do książki operatora maszyn roboczych.

Cel kursu

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do zdobycia kwalifikacji umożliwiających wykonywanie zawodu operatora maszyn do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych. Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w obszarze pracy z tymi maszynami, współpracy z zespołem ludzkim, organizacji pracy maszyn do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych w różnych warunkach atmosferycznych oraz kontrolowania jakości wykonywanych prac.

Wymagania

Aby wziąć udział w szkoleniu, wymagane jest ukończenie 18 lat.

Formularz zgłoszeniowy

Zobacz pozostałe kursy IMBIGS