Kurs remontery nawierzchni dróg

Cena kursu 2250 zł*

*Cena szkolenia zawiera zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Do ww. cen należy doliczyć koszt organizacji sesji egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień 350 zł.

Opłata za udział w sesji egzaminu poprawkowego wynosi 450 zł.

Terminarz (wszystkie lokalizacje)*

*są to terminy orientacyjne/proponowane – mogą ulec zmianie ze względu na wytyczne Instytutu.
Kwiecień

Remontery nawierzchni dróg

Obejmowane zagadnienia Program indywidualnego szkolenia obejmuje 52 godziny teorii i skupia się na następujących tematach:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
 • Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych
 • Ogólna budowa i obsługa remonterów nawierzchni dróg
 • Technologia robót realizowanych przy użyciu remonterów nawierzchni dróg

Liczba zajęć praktycznych wynosi 28 godzin i obejmuje następujące tematy:

 • Instruktaż wstępny
 • Przygotowanie stanowiska pracy remontera nawierzchni dróg
 • Przygotowanie remontera nawierzchni dróg do pracy
 • Praca z użyciem remontera nawierzchni dróg
 • Wykonywanie obsług technicznych, regulacji i usuwanie drobnych usterek
 • Przygotowanie maszyny do transportu
 • Sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej

Organizacja kursu

Szkolenia są dostosowywane do potrzeb uczestników i mogą odbywać się w trybie porannym, popołudniowym lub w weekendy. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją z Sieci Badawczej Łukasiewicz- Warszawskim Instytutem Technologicznym. Składa się on z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Po pomyślnym zdaniu egzaminu, kursanci otrzymują świadectwo oraz odpowiedni wpis do książki operatora maszyn roboczych.

Cel kursu

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do zdobycia kwalifikacji umożliwiających wykonywanie zawodu operatora remonterów nawierzchni dróg. Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w obszarze pracy z remonterami, współpracy z zespołem ludzkim, organizacji pracy remonterów w różnych warunkach atmosferycznych oraz kontroli jakości wykonywanych prac.

Wymagania

Aby wziąć udział w szkoleniu, wymagane jest ukończenie 18 lat.

Formularz zgłoszeniowy

Zobacz pozostałe kursy IMBIGS