Preaload Image
Back

Co obejmuje szkolenie?

Program szkolenia indywidualnego obejmuje 52h teorii i zawiera następujące zagadnienia:
• BHP
• Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych
• Ogólna budowa i obsługa maszyn do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych
• Technologia robót realizowana maszynami do rozkładania mieszanek
mineralno-asfaltowych

Ile wynosi liczba zajęc i jakie zawiera tematy?

Liczba zajęć praktycznych dla osób indywidualnych wynosi 14,5 h i zawiera następujące tematy:
• instruktaż wstępny
• instruktaż stanowiskowy ogólny
• Wykonywanie ruchów roboczych bez obciążenia
• Jazda maszynami do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych i wykonywanie ruchów roboczych bez obciążenia
• Przygotowanie stanowiska pracy dla maszyn do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych
• wykonywanie obsług technicznych w zakresie regulacji i usuwanie drobnych niesprawności
• Zasady przygotowania maszyn do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych do transportu
• Sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej

Organizacja kursu:

W zależności od potrzeb uczestników szkolenia mogą być realizowane w trybie porannym
i popołudniowym lub weekendowym. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją
z Sieci Badawczej Łukasiewicz- Warszawskim Instytutem Technologicznym oraz składa się z dwóch
części : teoretycznej i praktycznej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku
z egzaminu kursanci otrzymują świadectwo oraz stosowny wpis w książce operatora maszyn roboczych.

Cel kursu:

Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora
maszyn do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych.
Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie pracy frezarkami, współpracy z zespołem ludzkim,
organizacji pracy maszyn do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych w różnych warunkach
atmosferycznych, kontrolowanie jakości wykonywanych prac.

Wymagania :

• ukończone 18 lat

pl_PLPolish
Verified by MonsterInsights