Preaload Image
Back

Co obejmuje szkolenie

Program szkolenia indywidualnego obejmuje 22h teorii i zawiera następujące zagadnienia:
• BHP
• Dokumentacja techniczna i użytkowanie
• Ogólna budowa i obsługa pilarek mechanicznych do ścinki drzew
• Technologia robót realizowanych pilarkami mechanicznymi do ścinki drzew

 

Ile wynosi liczba zajęć i jakie zawiera tematy

Liczba zajęć praktycznych dla osób indywidualnych wynosi 5h i zawiera następujące tematy:
• instruktaż wstępny
• instruktaż stanowiskowy
• praca pilarką mechaniczną do ścinki drzew
• wykonywanie obsługi technicznej, regulacji i usuwanie drobnych usterek
• sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej

 

Organizacja kursu:

W zależności od potrzeb uczestników szkolenia mogą być realizowane w trybie porannym
i popołudniowym lub weekendowym. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją
z Sieci Badawczej Łukasiewicz- Warszawskim Instytutem Technologicznym oraz składa się z dwóch
części : teoretycznej i praktycznej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku
z egzaminu kursanci otrzymują świadectwo oraz stosowny wpis w książce operatora maszyn roboczych.

 

Cel kursu:

Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora pilarek
mechanicznych do ścinki drzew.
Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie pracy pilarek mechanicznych do ścinki drzew,
współpracy z zespołem ludzkim, organizacji pracy pilarek mechanicznych do ścinki drzew
w różnych warunkach atmosferycznych, konstrolowanie jakości wykonywanych prac.

 

Wymagania

• ukończone 18 lat
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora pilarek
mechanicznych do ścinki drzew. Badania można również wykonać w naszym Ośrodku.

 
pl_PLPolish
Verified by MonsterInsights