Preaload Image
Back

Co obejmuje szkolenie

Program szkolenia indywidualnego obejmuje 45 h teorii i zawiera następujące zagadnienia:

• BHP

• dokumentacja techniczna podajników do betonu

• ogólna budowa, użytkowanie i obsługa podajników do betonu

• technologia robót

Ile wynosi liczba zajęc i jakie zawiera tematy

Liczba zajęć praktycznych dla osób indywidualnych wynosi 5h i zawiera następujące tematy:

• instruktaż wstępny

• przygotowanie stanowiska pracy podajnika do betonu

• przygotowanie podajnika do betonu do pracy

• praca podajnikiem do betonu

• wykonywanie obsług technicznych

• sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej

Organizacja kursu:

W zależności od potrzeb uczestników szkolenia mogą być realizowane w trybie porannym,

popołudniowym lub weekendowym. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją

z Sieci Badawczej Łukasiewicz- Warszawskim Instytutem Technologicznym oraz składa się z dwóch

części : teoretycznej i praktycznej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku

z egzaminu kursanci otrzymują świadectwo oraz stosowny wpis w książce operatora maszyn roboczych.

Cel kursu:

Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora
podajnika do betonu.
Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie pracy podajnikiem do betonu, współpracy
z zespołem ludzkim, organizacji pracy podajnika do betonu w różnych warunkach atmosferycznych,
kontrolowanie jakości wykonywanych prac.

Wymagania

• ukończone 18 lat

pl_PLPolish
Verified by MonsterInsights