Preaload Image
Back

Co obejmuje szkolenie

Program szkolenia indywidualnego obejmuje 52h teorii i zawiera następujące zagadnienia:

• BHP

• Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych

• Ogólna budowa i obsługa pogłębiarek ssących śródlądowych

• Technologia robót realizowanych pogłębiarkami ssącymi śródlądowymi

Ile wynosi liczba zajęc i jakie zawiera tematy

Liczba zajęć praktycznych dla osób indywidualnych wynosi 14,5h i zawiera następujące tematy:

• instruktaż wstępny

• instruktaż stanowiskowy ogólny

• wykonywanie ruchów roboczych bez obciążenia

• przemieszczanie pogłębiarką ssącą śródlądową

• przygotowanie stanowiska pracy pogłębiarki ssącej śródlądowej

• praca pogłębiarką ssącą śródlądową

• wykonywanie obsług technicznych, regulacji i usuwania drobnych usterek

• sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej

Organizacja kursu:

W zależności od potrzeb uczestników szkolenia mogą być realizowane w trybie porannym i

popołudniowym lub weekendowym. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją z Sieci

Badawczej Łukasiewicz- Warszawskim Instytutem Technologicznym oraz składa się z dwóch części :

teoretycznej i praktycznej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu kursanci otrzymują

świadectwo oraz stosowny wpis w książce operatora maszyn roboczych.

Cel kursu:

Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora
pogłębiarek ssących śródlądowych.
Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie pracy pogłębiarkami ssącymi śródlądowymi
współpracy z zespołem ludzkim, organizacji pracy pogłębiarkami ssącymi śródlądowymi w różnych
warunkach atmosferycznych, kontrolowanie jakości wykonywanych prac.

Wymagania

• ukończone 18 lat

pl_PLPolish
Verified by MonsterInsights