Preaload Image
Back

Co obejmuje szkolenie

Program szkolenia indywidualnego obejmuje 22h teorii i zawiera następujące zagadnienia:
• BHP
• Dokumentacja techniczna i użytkowanie
• Ogólna budowa i obsługa przecinarek do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym
• Technologia robót realizowanych przecinarkami do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym

Ile wynosi liczba zajęć i jakie zawiera tematy

Liczba zajęć praktycznych wynosi 5h i zawiera następujące tematy:
• instruktaż wstępny
• instruktaż stanowiskowy
• praca przecinarką do nawierzchni dróg z napędem spalinowym
• wykonywanie obsługi technicznej, regulacji i usuwanie drobnych usterek
• sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej

Organizacja kursu:

W zależności od potrzeb uczestników szkolenia mogą być realizowane w trybie porannym
i popołudniowym lub weekendowym. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją
z Sieci Badawczej Łukasiewicz- Warszawskim Instytutem Technologicznym oraz składa się z dwóch
części : teoretycznej i praktycznej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku
z egzaminu kursanci otrzymują świadectwo oraz stosowny wpis w książce operatora maszyn roboczych.

Cel kursu:

Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora
przecinarki do nawierzchni dróg.
Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie pracy przecinarki do nawierzchni dróg , współpracy z
zespołem ludzkim, organizacji pracy przecinarki do nawierzchni dróg
w różnych warunkach atmosferycznych, konstrolowanie jakości wykonywanych prac.

Wymagania

• ukończone 18 lat

pl_PLPolish
Verified by MonsterInsights