Preaload Image
Back

Co obejmuje szkolenie

Program szkolenia indywidualnego obejmuje 52h teorii i zawiera następujące zagadnienia:
• BHP
• Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych
• Ogólna budowa i obsługa urządzeń wibracyjnych do pogrązania i wyrywania
• Technologia robót realizowanych urzdzeniami wibracyjnymi do pogrążania i wyrywania

Ile wynosi liczba zajęć i jakie zawiera tematy

Liczba zajęć praktycznych wynosi 14,5h i zawiera następujące tematy:
• instruktaż wstępny
• instruktaż stanowiskowy ogólny
• przygotowanie stanowisk apracy dla urządzeń wibracyjnych do pogrążania i wyrywania
• przygotowanie urządzenia wibracyjnego do pogrążania i wyrywania do pracy
• praca urządzeń wibracyjnych do pogrążania i wyrywania
• wykonywanie obsług technicznych
• zasady przygotowania urządzenia wibracyjnego do pogrążania i wyrywania do transportu
• sporządzanie dokumentacji ekspolatacyjnej

Organizacja kursu:

W zależności od potrzeb uczestników szkolenia mogą być realizowane w trybie porannym i
popołudniowym lub weekendowym. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją z Sieci
Badawczej Łukasiewicz- Warszawskim Instytutem Technologicznym oraz składa się z dwóch części :
teoretycznej i praktycznej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu kursanci otrzymują
świadectwo oraz stosowny wpis w książce operatora maszyn roboczych.

Cel kursu:

Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora
urządzenia wibracyjnego do pogrążania i wyrywania.
Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie pracy urządzeniami wibracyjnymi do pogrążania i
wyrywania, współpracy z zespołem ludzkim, organizacji pracy urządzeniami wibracyjnymi do pogrążania
i wyrywania w różnych warunkach atmosferycznych, kontrolowanie jakości wykonywanych prac.

Wymagania

• ukończone 18 lat

pl_PLPolish
Verified by MonsterInsights