>
Preaload Image
Back

Szkolenie operatora urządzeń wibracyjnych do pogrążania i wyrywania składa się zarówno z części teoretycznej, jak i praktycznej.

Program teoretyczny trwa 52 godziny i obejmuje zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP), użytkowaniem i obsługą maszyn roboczych, ogólną budową i obsługą urządzeń wibracyjnych do pogrążania i wyrywania oraz technologią robót realizowanych tymi urządzeniami.

Liczba zajęć praktycznych dla osób indywidualnych wynosi 14,5 godziny. Podczas tych zajęć uczestnicy szkolenia zdobywają praktyczne umiejętności, takie jak instruktaż wstępny, instruktaż stanowiskowy ogólny, przygotowanie stanowiska pracy dla urządzeń wibracyjnych do pogrążania i wyrywania, przygotowanie urządzenia wibracyjnego do pogrążania i wyrywania do pracy, praca urządzeń wibracyjnych do pogrążania i wyrywania, wykonywanie obsługi technicznej, zasady przygotowania urządzenia wibracyjnego do pogrążania i wyrywania do transportu oraz sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej.

Organizacja kursu jest dostosowana do potrzeb uczestników i może odbywać się w trybie porannym, popołudniowym lub weekendowym. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Warszawskim Instytutem Technologicznym. Po zdaniu egzaminu i uzyskaniu pozytywnego wyniku, kursanci otrzymują świadectwo oraz wpis w książce operatora maszyn roboczych, potwierdzający ich kwalifikacje.

Celem kursu jest przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania zawodu operatora urządzenia wibracyjnego do pogrążania i wyrywania. Szkolenie umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie pracy z tymi urządzeniami, współpracy z zespołem ludzkim, organizacji pracy urządzeniami wibracyjnymi do pogrążania i wyrywania w różnych warunkach atmosferycznych oraz kontrolowania jakości wykonywanych prac.

Aby przystąpić do szkolenia, wymagane jest ukończenie 18 lat.

Zapisz się już dziś!

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Wybierz Ośrodek
Oświadczam, że zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną RODO: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Szkolenia Labor Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. Albatrosów 12E. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.