Preaload Image
Back

Co obejmuje szkolenie

Program szkolenia indywidualnego obejmuje 52h teorii i zawiera następujące zagadnienia:
• BHP
• Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych
• Ogólna budowa i obsługa walców drogowych
• Technologia robót realizowanych walcami drogowymi
• Zajęcia praktyczne wykonywane walcami drogowymi

Ile wynosi liczba zajęć i jakie zawiera tematy

Liczba zajęć praktycznych dla osób indywidualnych wynosi 14h i zawiera następujące tematy:
• instruktaż wstępny
• instruktaż stanowiskowy ogólny
• przygotowanie stanowiska pracy dla walców drogowych
• jazda walcami drogowymi po wyznaczonym torze ćwiczeń
• techniki zagęszczania podbudów i mieszanek mineralno-asfaltowych
• praca walcami drogowymi z dodatkowymi narzędziami roboczymi
• wykonywanie obsług technicznych, regulacji i usuwanie drobnych usterek
• przygotowanie walców drogowych do transportu
• sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej

Organizacja kursu:

W zależności od potrzeb uczestników szkolenia mogą być realizowane w trybie porannym,
popołudniowym lub weekendowym. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją
z Sieci Badawczej Łukasiewicz- Warszawskim Instytutem Technologicznym oraz składa się z dwóch
części : teoretycznej i praktycznej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku
z egzaminu kursanci otrzymują świadectwo oraz stosowny wpis w książce operatora maszyn roboczych.

Cel kursu:

Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora walca
drogowego.
Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie pracy walcami, współpracy z zespołem ludzkim,
organizacji pracy walców w różnych warunkach atmosferycznych, kontrolowanie jakości
wykonywanych prac.

Wymagania

• ukończone 18 lat

pl_PLPolish
Verified by MonsterInsights